Advokat (H) Henning Kastels specialer:

Testamenter

Der kan i mange tilfælde være behov for at oprette testamente, både som samlevende, men også ægtefæller kan opnå fordele ved at testamentere til fordel for den anden. 

Når der skal laves et testamente, så foregår det på den måde, at vi afholder møde med dig/jer. 
Advokaten laver et udkast til testamente, der fremsendes til jer til godkendelse, og der vil være mulighed for at gennemgå dette med advokaten, enten ved møde eller telefonisk.
Når testamentet er endeligt bliver det fremsendt til jer i original og med kopi, og det skal underskrives ved notar.

Har du spørgsmål vedrørende testamente er du velkommen til at kontakte advokat(H) Henning Kastel

Dødsbobehandling

Advokat(H) Henning Kastel har mange års erfaring med dødsbobehandling, både som bistand til arvinger med gennemførelse af private dødsboskifter, og som bobehandler under bobestyrerbehandling. Jeg tilbyder arvingerne og andre efterladte en rådgivning om den bedste skiftemulighed samt løsning af andre af skifte- og arverettens problemer. Hvis arvingerne beslutter sig for skifteformen, kan jeg udfærdige de nødvendige papirer, ligesom jeg kan bistå arvingerne under den videre skiftebehandling.

Kontakt mig gerne for rådgivning vedrørende dødsbobehandling.

Familiesager

Opgør i forbindelse med samlivsophævelse, spørgsmål om fællesbodeling, deling af pensioner, og ikke mindst spørgsmål om bopæl, forældremyndighed og samvær. 

Tvistepunkterne indenfor familieretten er mange, og det er nok det retsområde, som flest private kommer i kontakt med på et eller flere tidspunkter deres liv.

Kontakt mig gerne for rådgivning vedrørende Familiesager.c

Ejendomshandler

Advokat(H) Henning Kastel yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Jeg har stor erfaring med alle typer rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og kan således være dig behjælpelig i enhver situation. 

Køb af fast ejendom er en af de økonomisk største beslutninger, der forestages i forbindelse med privatøkonomien, og det er derfor vigtigt, at aftalerne er i orden.

Kontakt mig gerne for rådgivning vedrørende køb eller salg af fast ejendom. 

Retssager

Advokat(H) Henning Kastel har stor erfaring i at føre retssager. Jeg rådgiver mine klienter grundigt, inden en retssag anlægges. Ikke mindst af hensyn til de omkostninger, der kan være forbundet ved at føre retssager. 

Jeg vurderer sammen med klienten muligheden for at vinde sagen, ligesom jeg løbende under sagsbehandlingen rådgiver klienten med hensyn til eventuelle forligsmuligheder. 

Jeg undersøger naturligvis altid mulighederne for fri proces eller retshjælpsdækning til helt eller delvist dækning af omkostningerne ved sagen. 

Kontakt mig gerne for rådgivning vedrørende eventuel retssag.