Hvad koster det

Standardpris pr. time:  2.500,00 kr. incl. moms

Til nogle sager kan man få offentlig retshjælp ved advokater, hvor retten betaler en del af salæret.

Man kan få fri proces til retssager. I disse er det normalt krav, at ens årlige indkomst ikke er for høj.

De fleste har en retshjælpsforsikring i deres forsikringspolicer, der hjælper med nogle sagsarter og andre ikke.